Povraćaj

Uslovi za podnošenje zahteva i povraćaj robe

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik Republike Srbije br. 62/2014 i 6/2016), molimo vas da budete informisani o sledećem:

Kupac ima pravo da odustane od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od datuma preuzimanja robe, osim ako naručena i primljena roba nije napravljena u skladu sa specifičnim zahtevima kupca, prilagođena ili personalizovana .

Kupac će imati pravo na ovo pravo slanjem Izjave o odustajanju od Ugovora na daljinu na e-adresu i vraćanjem robe na adresu Prodavca. Prodavac je dužan da kupca bez odlaganja obavesti o prijemu ove Izjave.

Kupac mora da vrati proizvod neiskorišćen, neoštećen i u originalnom pakovanju, uz obrazac „Izjava o odustajanju od ugovora na daljinu“.

Troškove povrata robe snosi kupac, osim u slučajevima kada primljeni proizvod ne odgovara onome što je kupac naručio ili ako postoje nedostaci na robi za koje je prodavac odgovoran.

Prodavac zadržava pravo da ne prihvati vraćeni proizvod ako se tokom inspekcije utvrdi da ga je kupac koristio ili oštetio.

Po prihvatanju i pregledu vraćene robe, prodavac je dužan da vrati sve uplate primljene od kupca za kupovinu proizvoda.

Pošaljite popunjeni obrazac „Izjava o odustajanju od ugovora na daljinu“ u elektronskom obliku na e-adresu prodavca:

[email protected]

Pošaljite jedan primerak popunjenog obrasca zajedno sa robom koja se vraća na adresu prodavca:

Lumika Candles, PR Mirjana Nešković

Radenka Stevanovića 27

11233 Popović

Beograd