Uslovi korišćenja

  1. Opšti uslovi korišćenja i kupovine na internet prodavnici  www.lumika.rs:

Opšti uslovi korišćenja i kupovine na web lokaciji www.lumika.rs

Ovaj tekst definiše osnovna pravila kojih će se pridržavati Lumika Candles, pr, Mirjana Neškovič (u daljem tekstu: prodavac) i krajnji korisnik prodavnice (u daljem tekstu: kupac) kako bi se obezbedilo uspešno okončanje prodajnih transakcija putem web prodavnice na web lokaciji www.lumika.rs

Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja i kupovine u zavisnosti od promene ponude svojih usluga i (ili) važećih zakonskih propisa. Kupac je dužan da proveri informacije u vezi sa uslovima poslovanja i uslovima kupovine na web lokaciji pre svake kupovine. Korišćenjem web lokacije, Kupac se slaže sa Opštim uslovima korišćenja i kupovine, što potvrđuje i kupovina.

Svaka narudžba / kupovina robe izvršena putem web prodavnice istovremeno obavezuje Prodavca i Kupca i ne može se otkazati ili promeniti bez prethodnog dogovora obe strane.

Kupac se obavezuje da će slediti sledeće korake tokom naručivanja / kupovine robe putem web prodavnice prodavca:

1. Izbor proizvoda

2. Izbor pravog mirisa i količine proizvoda

3. Registracija ili unos ličnih podataka

4. Pregled svih informacija, kontrola i prihvatanje porudžbine i Opšti uslovi korišćenja i kupovine.

5. Završetak porudžbine

6. Plaćanje odabranim načinom plaćanja

7. Dostava robe

Prodavac je dužan da po prijemu porudžbine kupcu pošalje e-mail sa potvrdom narudžbe koja sadrži oznaku (model), miris, cenu i količinu naručenih proizvoda, ukupan iznos za plaćanje, odabranu uplatu način i isporuku, kao i detalje o adresi za isporuku koje je odredio Kupac.

Svi proizvodi koji se nalaze na web prodavnici su na stanju i dostupni su za kupovinu odmah. Ukoliko dođe do odstupanja stvarnog stanja sa prikazanim stanjem na web prodavnici, Prodavac je u obavezi da u roku od 24h od trenutka porudžbine, kupca obavesti o nedostatku proizvoda i roku izrade novog, Imajući u vidu da su svi proizvodi ručne izrade, vreme potrebno za njihovu proizvodnju je oko 2 radna dana, uz moguća odstupanja od navedenog roka. Prodavac se obavezuje da će obavestiti kupca čim je naručeni / kupljeni proizvod napravljen i da će robu poslati u roku od 24 sata od datuma proizvodnje, ukoliko je kupac pre toga potvrdio izradu istog.

Kupac je dužan da prodavaocu dostavi tačne podatke za isporuku robe (ime i prezime, punu adresu isporuke, kontakt telefon i e-mail kupca). Ako kupac pruži netačne ili nepotpune informacije, prodavac ne može biti odgovoran za probleme u isporuci ili preuzimanju naručene robe. Pored toga, prodavac neće biti odgovoran za bilo kakve probleme nastale isporukom od strane ovlašćene kurirske službe niti za bilo kakve probleme koji proizilaze iz (ne) prihvatanja robe od strane kupca. U takvim slučajevima, ako se roba vrati na adresu Prodavca kao neisporučena, Prodavac će takođe imati pravo da naplati troškove neuspele isporuke (otpreme) robe Kupcu prilikom sledećeg pokušaja isporuke.

Kupac je prilikom preuzimanja robe dužan da proveri kvalitet i stanje isporučene robe.

Ako na paketu postoje vidljiva oštećenja u vidu pocepanih delova ili udubljenja, Kupac je dužan da zatraži otvaranje paketa u prisustvu kurira. Ako se tom prilikom utvrdi da su proizvodi oštećeni, sačinjava se izveštaj o potraživanju.

Bilo koja potraživanja biće rešena u skladu sa Uslovima za podnošenje zahteva i povraćaj robe. O uslovima za predaju zahteva i povraćaj robe ovde možete saznati ovde.

Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji se ne mogu rešiti sporazumno i u duhu dobre saradnje, nadležan je Sud u Beogradu.

Podaci o kupcu smatraju se poverljivim i neće se prenositi trećim licima.

Lumika Candles, PR Mirjana Nešković